Lošinj from above/Lošinj iz zraka

Lošinj from above/Lošinj iz zraka